hits

Menn i USA

Facebook promoterer venstreorienterte nyhetsmedier og svekker høyreorienterte

En undersøkelse viser at facebook promoterer venstreorienterte nyhetsformidlere og svekker de høyereorienterte. Et nytt steg tilbake for demokratiet.

Kilde:https://resett.no/2018/03/14/facebooks-nylige-endringer-i-algoritme-svekker-hoyreorienterte-sider-og-styrker-de-venstreorienterte/

#Facebook #Politilk #Venstre #Høyre #Partisk

Fertilitetsraten bare synker og synker

Media meldte for noen dager siden at fertilitetsraten har gått fra 1,71 til 1,62. Det betyr at vi ligger langt under raten som skal til for å holde befolkningen ved like, nemlig 2,1. Om denne raten holder seg vil befolkningen bli redusert til 1,62/2,1 = 77 prosent av den opprinnelige befolkningen etter en generasjon. Nordmenn blir bare færre og færre. 

Jeg forstår ikke helt årsaken til at kvinner føder færre barn, men jeg har noen teorier:

 • Det kan handle om at kvinner i økende grad tar høyere utdanning. Noe som gjør at de har mindre tid til å føde barn på (de er også mindre fruktbare når de vil ha barn).
 • Vi har også porno, som kanskje reduserer hvor hardt menn går inn for å finne en partner.
 • Urealistiske skjønnhetskrav blant mindre attraktive menn, på grunn av porno.
 • Kvinner har fått høyere krav, etter hvert som deres sosioøkonomiske status har økt. Som kjent ønsker ikke kvinner å være i lag med menn som gjør det dårligere enn dem selv i forhold til økonomi og status.
 • Færre menn har et arbeid.
 • Endrede holdninger blant kvinner. De mener det er viktigere å arbeide enn å skape liv og opprettholde befolkningen. Selv om for samfunnet sin del, er det mye viktigere at de får barn.
 • Mindre akseptert og mindre mulighet for deltid blant kvinner. Noe som er nødvendig for at barn skal bli født. 
 • Vanskeligere å kombinere barn med jobbene kvinner har.
 • Kvinner blir redde for det som skjer ute i verden. På bakgrunn av deres politiske meninger. Det er ikke akkurat en god tid for de som ønsker mye innvandring og andre fenomen som er under press.
 • Dyrere boliger.
 • Sentralisering. Mindre fristende å få barn i storbyer. 

I alle fall har fertilitetsraten sunket fra nær 2 for ti år siden, til det vi har i dag. Det er virkelig tragisk. Viser hvor inkompetente og tragisk de som styrer oss er (begge sider). 

#Fertilitet #Barn #Fødsler #Partnerskap

Jeg tok en IQ-test - Her er resultatet

Jeg tok IQ testen på mensa sin hjemmeside, denne handler utelukkende om mønster gjenkjenning og ikke om verbal IQ. Når det gjelder språk er jeg ikke like flink, noe leserne sikkert har merket, på alle de direkte vonde skrivefeilene jeg ofte har i tekstene mine. 

Jeg har med andre ord en IQ på 123. Altså blant de 6,3 prosent med høyest IQ (i mønster gjenkjenning). Altså alt for dum til å kunne bli med i mensa :(

Ja, ja. Bryr ikke meg noe. Dette var også den første gangen på kanskje 6 år jeg har tatt en slik test, så det er ikke en test jeg har tatt om og om igjen for å få best mulig resultat.

#IQ #Mensa #Test

Kvinnedagen 8. mars - De kravstores dag

Kvinner i Norge gjør det bedre enn menn på nesten alle punkt. De lever lenger, har bedre (faktisk) helse, er lykkeligere, ser mer mening i livet, får oftere barn og partner. På de viktigste delene av livet, gjør kvinner det bedre. Mye takket være en stat som iherdig har arbeidet for å bedre situasjonen deres, selv om det ikke har vært moralsk rett å gjøre en slik forskjell.

Det eneste punktet menn i gjennomsnitt gjør det bedre, er når det kommer til inntekt. Menn arbeider hardere enn kvinner, fordi de blir selektert av kvinner basert på deres sosioøkonomiske stats, selvtillit osv. Kvinner derimot blir ikke selektert på dette grunnlaget og kan derfor (og jeg vil understreke kan) arbeide for moro skyld. De velger yrker de trives i og som gir dem noe. En kostnad av dette er at de tjener mindre penger i gjennomsnitt. I mellomtiden blir hundretusener av menn både barnløse og kan ikke få en partner, fordi de har for lav sosioøkonomisk status (og derav lavere selvtillit). Det er sykt det.

Vi kan også spørre oss hva i all verden som vil skje med alle mennene som aldri har kunnet (på grunn av læreplass ordningen og et skolesystem som ikke er lagt til rette for dem) opparbeidet seg en kompetanse og derfor er arbeidsledige/uføre, den dagen staten ikke har råd til å brødfø dem. For i fortiden, når 90 prosent av menn hadde arbeid, tok i alle fall de seg av kvinnene som ikke hadde arbeid. I dag vil ikke kvinnene røre mennene som ikke har et arbeid og uten staten, er det ingen som vil gi dem penger. Særlig når så mange familier er ødelagte. Tipper vi kommer til å se litt av noen utfordringer i fremtiden. 

Hele årsaken til at kvinnedagen eksisterer i dag, er fordi mennesket biologisk mener kvinner er mer verdifulle enn menn. "Women are wonderfull"- effekten sier at både kvinner og menn forbinder flere positive trekk med kvinner enn ved menn. Særlig kvinner hadde ett mye mer positivt syn på andre kvinner. Det er også observert at begge kjønn er mer villige til å dytte en mann i døden for å redde en gruppe mennesker, enn ei kvinne, og de er mye mer sannsynlige til å skade en mann for penger enn ei kvinne. Igjen, kvinner viste en mye større velvilje mot kvinner, enn menn viste, selv om begge oppførte seg mer positivt mot kvinner.

Nå i dag er det 8. mars og kvinnedagen. Jeg kan ikke si noe annet enn at dette er en hyklerens, de kravstores og  umoralskes dag. Den som har mye, skal ha enda mer. Med staten som backer dem om. Ondskapen står sterkt i Norge. 

#Kvinnedagen #8mars #Feminisme #Kjønn #Kjønnsforskjeller

Slangen - Eventyr

Ei ung jente gikk på en sti langs fjellet, på vei til bestemorens hus, og hørte plutselig rasling nært beina. Hun såg ned, det var en slage, men før hun kunne reagere, snakket den til henne.

"Jeg holder på å dø" sa han. "Det er for kaldt her oppe for meg, og jeg fryser. Det er ingen mat i disse fjellene, og jeg sulter. Vær så snill, putt meg under jakken din og ta meg med deg!"

"Nei!" Sa jenten. "Jeg vet hva du er, du er en klapperslange. Og om jeg plukker deg opp, vil du bite meg og ditt bitt er giftig."

"Nei, nei" sa slangen. "Om du hjelper meg, vil du være min beste venn. Jeg vil behandle deg annerledes."

Den unge jenta satt seg ned på en stein et øyeblikk, for å kvile seg og tenke seg om. Hun såg på de nydelige mønstrene på slangen og hun måtte innrømme at han var den fineste slangen hun hadde sett.

Hun røyste seg da og sa, "jeg tror deg. Jeg vil redde deg. Alle levende vesener fortjener å bli behandlet med godhet."

Så hun strekte seg etter slangen, og plasserte den forsiktig under jakken og fortsatt mot bestemorens hus.

Når hun kom frem ga hun han melk og honning. Etter en stund var slangen frisk igjen og sterkere enn noen gang.

Plutselig, når jenta ville spørre om slangen hadde det godt, kjente hun en skarp smerte. Slangen hadde bitt henne!

"Hvordan kunne du gjøre dette mot meg?" ropte hun. "Du lovde at du aldri ville bite meg, og jeg stolte på deg"

"Ååå, hold munn, dumme jente" hisset slangen med et smil. "Du visste svært godt hva jeg var før du tok meg inn." Slangen ålet så ut, mens jenta trakk sin siste pust. 

#Eventyr #Samfunn #Slange #Jente 

Bryr meg ikke om at Norge vinner mange medaljer i OL - Hilsen Nasjonalist

Jeg har aldri interessert meg for sport og kunne ikke brydd meg mindre om at Norge vinner mange medaljer i OL. Ser svært mange, på tvers av det politiske spekteret er glade for at Norge har vunnet svært mange medaljer i dette vinter OLet. 

Personlig, selv om jeg er en nasjonalist, bryr meg ikke overhode om at Norge vinner i en sport. Fordi det ikke har noe å si overhode. Hvorfor skal liksom jeg bli glad av at noen nordmenn går raskt på ski eller for den del er flinke i å sparke en ball? Akkurat her er jeg kanskje ganske kjedelig. 

Jeg bryr meg om hvordan den gjennomsnittlige nordmann har det, om de har arbeid, god helse osv. Om de fleste har arbeid. Ikke om noen er flinke til noe intetsigende. 

#Sport #Woke #OL #Politikk #Samfunn

Hvorfor er unge norske menn den eneste gruppen som ikke har rett på tilrettelegging og likestilling?

Regjeringen besluttet tidlig i år at det ikke skulle være reell kvotering i utdanningsektoren. Dvs. at de la en overrepresentasjon på 80 prosent som basis for at kvotering skulle finne sted. Altså vil de færreste utdanninger kvinner er overrepresentert kunne ha kvotering.

På medisin, odontologi, psykologi, juss har kvinner en overrepresentasjon på mellom 70 og 80 prosent. Listen ble lagt, sikkert med viten om disse tallene, akkurat slik at de ikke kvalifiserte. Det til tross for at jentene/kvinnene som tar medisin stort sett ikke ønsker å arbeide med mannshelse, noe som har skapt dårligere helsetjenester for menn. På grunn av kvinnedominansen i psykologi vil også mannstypiske problemer og opplevelser, bli mindre forstått. Tidlig i 2017 såg det ut til å være en forståelse for dette, men rundt slutten av 2017, starten av 2018, ble det fort glemt. 

Generelt er absolutt ingen ting gjort i utdanningssektoren for å bedre guttenes læringsutbytte og karakterer. For å gi guttene likt utgangspunkt til å få seg en utdanning. Forskjellene har blitt observert siden slutten 90-tallet og starten av 2000-tallet. Regjeringene, både de rødgrønne og de borgerlige har totalt ignorert problemstilling. Selv om de liksom skal ønske likestilling mellom kjønnene, noe som inkluderer like muligheter. 

Hele utdanningssystemet er rettet mot det kvinnelige. Der språkkarakterer, noe det er bevist kvinner i gjennomsnitt er bedre på, utgjør en enorm del av snittet. Hvorfor en slik skjevhet. Når barna søker seg til videregående, er det velkjent at gutter ligger, biologisk, ett eller to år bak jentene i utviklingen. Hvorfor ikke gjøre noe for å bøte på denne skjevhet, å for å gi guttene likt utgangspunkt. 

Det verste og mest forkastelige de har gjort. Er å lage et inntakssystem til høyre utdanning som gir de tidlig utviklede en fordel. Her blir søkerne tatt inn enten i førstegangsvitnemålskvoten (50 prosent av plassene) eller den ordinære kvoten (50 prosent av plassene). I førstnevnte havner de som er under 21 år og har fullført videregående på normert tid. Her teller ikke gjennopptatte fag eller ekstrapoeng (utover reslfagspoeng ol.). I den ordinære kvoten havner alle andre.

Naturligvis er det mye lavere snitt for å komme inn i førstegangsvitnemålskvoten. Altså favoriseres de som er tidlig utviklede og av den grunn greier å få et godt resultat på første forsøk. Siden gutter utvikles senere biologisk (også hjernen), får jentene gjennom dette systemet en enorm fordel.

Jeg synes det er ekstremt umoralsk at de driver med slikt!

Hvorfor er unge norske menn den eneste gruppen som ikke har rett på tilrettelegging og likestilling?

(Bildet er av Iselin Nybø, den nye ministeren for høyere utdanning og forskning)

#Diskriminering #Politikk #Samfunn #Feminisme €Behandling #Urett #Utdanning #Skole #Kvote #Vitnemål

Erna Solberg: "Det hadde vært annerledes om en mannlig nestleder hadde hatt sex med ei 17 år gammel jente" - Grande saken

I en VG artikkel kunne vi lese følgende [vedrørende Trine Skei Grande saken]: 

[Mannen (da 17 år, som hadde sex Grande, nesten 40 år, på en fest) reagerte på Skei Grandes fremstilling av saken. Han opplevde at hun i en samtale mellom dem, forsøkte å fremstille det som at han hadde «kastet seg over henne». Han fortalte derfor sin versjon av saken i VG.]

17-åringen er nå blitt 26 år . Han har også sendt et brev hvor han varsler Erna Solberg om sin opplevelse av saken.

- Ja, det kan jeg bekrefte. Statsministeren ringte meg etter det, og ville høre min versjon. Den fikk hun. Jeg sa at jeg tror det kanskje hadde stilt seg annerledes hvis det var en mannlig nestleder på 38 år som hadde hatt seg med en 17 år gammel jente. Statsministeren var enig i det, at det ville vært en annen sak, sier mannen.

_________________________________________

Altså har vi det svart på hvitt at det er helt annerledes når en mann på nesten 40 år har sex med ei jente på 17 år, enn omvendt. Jeg kan ikke helt forstå hvordan det er annerledes, men slik er det i alle fall blitt. Dobbelmoralen lenge leve. Enda et eksempel på hvordan det norske samfunn verdsetter enkelte mennesker mer enn andre. Umoral på høyest nivå. 

#Samfunn #Politikk #Venstre #Grande #Trine #Skei #Dobbeltmoral #Hykleri #Erna #Solberg #Skandale

Nettavisen ærer kvinnelig sviker: feminazi under andre verdenskrig

Som vanlig så blir kvinner som gjør noe galt beskyttet. Det gjelder i media og i rettsalen, der kvinner får lavere straff for samme kriminelle handling.

Nå er nettavisen ute med sin beskyttelse av ei svikefull kvinne under andre verdenskrig. Hun var feminist og nazist, eller på godt norsk: feminazi. Ikke ulikt i dag, er feministene på lag med fienden. Om så det skulle være islamister eller hva det skal være. Ingen har jo arbeidet så hardt for diskrimineringen av muslimske kvinner og importen av islam. Ofte velger de jo å bli i lag med muslimske menn og, bare for å incentivere reglene deres om at kun muslimske menn skal få gifte seg med ikke-muslimer. Mens kvinnene blir holdt i bånd.

Norsk media har arbeidet hardt for at vi skal akseptere svikefullhet fra kvinner. Om så det er tyskertøser, som la seg på rygg for tyskerne. Eller annen svikefull adferd i dagens samfunn. Som er med på å undergrave det norske samfunn, barnas fremtid og freden. 

La oss alle ære dem. De som sviker oss! Om så det er feminazier, femislamister eller hva det skulle være.

#Samfunn #Politikk #Nettavisen #Feminisme #Feminazi #Femislamisme #Islamisme #Islam

Trumps sorgfulle klage: Menneskers liv blir ødelagte av anklager uten bevis

I denne situasjonen treffer Trump spikeren på hodet. To av Trump sine ansatte har valgt å gå etter anklager om partnervoldt. Begge sier at de er uskyldige, men har valgt si opp fordi de ikke vil stå i stormen mot media. 

Det har sannsynligvis vært svært mange uskyldige som har fått livene sine ødelagte av falske anklager de seneste årene. I følge massemedia er alle skyldige til det motsatte er bevist når det kommer til anklager om partnervold og seksuell trakassering.

Vi lever i et galskapens samfunn. Med umoral utover alle grenser og de verste er de som prøver å late som de er gode.

Kilde: http://www.foxnews.com/politics/2018/02/10/trump-says-lives-being-destroyed-by-mere-allegation-after-staffers-resign-over-domestic-abuse-claims.html

#Trump #Politikk #Anklager #Vold #Trakassering #Vold

VG lyver: Om FBI sin overvåking av Trump kampanjen, lekkasjer og falske bevis

For litt under en uke siden frigjorde USA sin kongress dokument som beviste at FBI hadde brukt et falsk dokument, betalt av Clinton kampanjen, som basis for å overvåke Trump kampanjen på sommeren 2016. Personene som sto bak dette var de samme som hadde frikjent Clinton for å ha brukt en privat e-post tjeneste, som sto i fare for å bli hacket av utenlandske agenter. 

VG velger å karakterisere dette som et angrep på FBI. Er de helt bak mål? Det må nesten være lov til å legge alle bevis på bordet og vise at enkelte i FBI kanskje har en politisk bias. Det er helt selvsagt at enkelte byråkrater har politisk slagside og arbeider for å bedre mulighetene for en av de politiske partiene. 

#VG #Politikk #Samfunn #Trump #Clinton #FBI #Dokument #Overvåkning 

Nedgangen i aksjemarkedet

Jeg skrev for en stund siden om den unaturlige veksten i aksjemarkedet og spådde at det kunne komme et krakk. Nå har aksjemarkedet begynt å synke, særlig i USA, som var mitt fokus. Dette er uten tvil en stabilisering og askjehandlerene vil begynne å få et mer realistisk syn på verdien av askjene. Jeg tror ikke at det vil bli en reduksjon i BNP vekst eller vil ha noen særlige konsekvenser. Mest på grunn av selvtilliten i befolkningen og det sterke internasjonale markedet. En kan håpe en liten oppvekker vil redusere den irrasjonelle kjøpeviljen. 

Mange klager på at sentralbankene har for lav styringsrente. Jeg skulle egentlig ønsket at staten ikke lot private banker og andre organisasjoner få lov plassere penger i sentralbanken, slik at vi må betale rente på det. Det er et unødvendig prosjekt de har gående. Steng hele systemet eller tving dem heller til å betale for å ha penger i sentralbanken sier jeg. Systemet fungerer ikke slik det skal uansett.

#Askjemarkedet #Aksjer #Økonomi #BNP #Resesjon #USA

Trump vil legge toll på varer fra land som ikke tar tilbake deres innbyggere

Jeg er helt enig med denne politikken. Vi bør ilegge sanksjoner på land som ikke vil ta tilbake deres innbyggere. Vi bør implementere denne politikken raskt. 

Kilde: http://www.breitbart.com/big-government/2018/02/04/trump-on-countries-refusing-their-nationals-well-tariff-their-goods-theyll-take-them-back-in-two-seconds/

#Trump #Politikk #Tariff #Toll #Innvandring

Regjeringen vil gi migranter bedre utgangspunkt til å få jobb enn nordmenn med lav sosioøkonomisk status

Staten bruker hvert år mange milliarder kroner på å kvalifisere migranter til det norske arbeidslivet. En del av dette er introduksjonsprogrammet, som årlig koster 17 milliarder kroner. Den nye "kunnskaps- og integreingsministeren" ønsker å styrke denne ordningen og gi bonuser til migranter som enten kommer i jobb eller utdanning. Altså skal vi bruke enda mer penger på migrantene.

I Asker kommune greier de å få hele 75-85 prosent av migrantene i jobb etter 5 år. Det er en høyere sysselsettingsrate enn for nordmenn. De bruker altså milliarder av kroner på å få innvandrerne i jobb og gir dem bedre utgangspunkt. De priviligerer dem med andre ord over sine egne innbyggere. Særlig de som har lav utdanning akkurat nå, konsekvensene av dette er enorm for personene selv, fordi det er konkurranse om arbeid, ikke nok til alle.

Den lave sysselsettingsraten skyldes at for mange ikke kan få fagkompetanse, på grunn av et inkompetent system. Der det er krevd å ha læreplass, uten at det fins nok plasser. Dette skyldes selvsagt at bedriftene ikke lenger trenger å lære opp nye arbeidere, de kan hente kompetent utenlandsk arbeidskraft. Systemet passer ikke til dagens realiteter. På grunn av regjeringene og statens inkompetanse, ikke minst deres monopol på utdanning, ødelegger de livet til hundretusener av nordmenn.

Det er dypt urettferdig at migrantene skal få bedre utgangspunkt til å komme i jobb enn nordmenn, særlig de som har falt fra tidlig i livet og ikke fått seg en utdanning. Hva er galt med disse menneskene?

Link til sak: https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/regjeringen-vurderer-bonus-til-innvandrere-i-jobb/3423412614.html

#Samfunn #Politikk #Utdanning #Kompetanse #Migranter #Innvandring #Introduksjonsprogrammet

Forstår AP noe vi har forstått i alle år: At den høye innvandringen skaper lavere sysselsetting?

Norge har hatt en høyere befolkningsvekst enn de fleste land i verden de seneste 20 årene. Demografien blir forandret og samfunnet blir endret til det ugjenkjennelige.

Vi ser nå at sysselsettingsraten blir lavere og lavere. En selvsagt konsekvens av en unaturlig høy befolkningsvekst. 

Hvor mange tusen menneskers liv har blitt ødelagt på grunn av den ekstreme konkurransen om arbeid? Det er vanskelig å si, men jeg tror vi må tenke oss mange hundre tusen. Mennesker som verken får arbeid, og for mennene som ikke får arbeid, ikke en familie heller. 

Har kanskje AP endelig forstått hvordan denne ekstreme befolkningsveksten påvirker befolkningen? Med tanke på at de hevder (akkurat nå i alle fall) at de ønsker en mer ansvarlig innvandringspolitikk og mindre innvandring.

#Politikk #Innvandring #Sysselsetting #Arbeiderpartiet

Aftenposten og norsk media ønsker å skape mer diskriminering og hat mot norske menn

Jeg kom rett og slett ikke over hvor degenererte norsk media er, og i denne situasjonen Aftenposten. 

I en artikkel fra Aftenposten i går valgte de skrive at 89 pedofile fra et internett nettverk var etnisk norske. Dette var ett av deres hovedbudskap i artikkelen.

De valgte å skrive det på akkurat samme måte i fjor. Da disse ble avslørt. Husker det godt.

Vi vet at det fins pedofile i alle land og blant alle folk. Eksempelvis valgte vestlige soldater i Afghanistan å overse en praksis blant de lokale, der de hadde sex med unge gutter.

Norsk media har en praksis med å ikke nevne opprinnelsen til kriminelle. Hvorfor velge de da å gjøre opprinnelsen til disse nesten til hovedsak i artikkelen. Eneste unntaket fra denne regelen når det kommer til minoriteter, er ved terroraksjoner og ved tafsingen på nyttårsaften i Tyskland for noen år siden. 

Hva er målet deres?

Jeg tror det er at de ønsker mer diskriminering av norske menn. Er det at de ønsker å skape mer diskriminering mot norske menn? Ødelegge relasjonen deres til kvinner. Minske deres kontakt med barn. Det må stå en ekstremt degenerert hjerne bak. Disse menneskene er ondere enn vi kan forestille oss.

De som hadde ansvar for artikkelen var blant annet Lillian Vambheim og Ingunn Roren.

#Aftenposten #Hykleri #Degenerert #Diskriminering #Hat #Ondkspap

Medias fokus på seksuelle overgrep, trakassering og voldtekt - Hvorfor skriver de så mye om det?

Aftenposten skrev i går en sak om pedofile nettverk på internett, der de naturligvis måtte skrive at alle var etnisk norske menn. Selv om de aldri hadde skreve etnisk opprinnelse eller kjønn om det var eksempelvis en gruppe somaliere eller pakistanere. De har absolutt ingen ære disse folkene.

Uansett, fokus på seksuelle overgrep, trakassering og voldtekt har hatt et enormt fokus i flere år nå.Da mener jeg ikke et naturlig fokus, slik som på dårlige hendelser, men et enormt sykelig fokus, som bare funker til å gjøre kvinner redde og (skikkelige) menn redde for å prøve seg på kvinner.

De hevder at de ønsker å sette fokus på "samfunnsproblem", men ingen av disse samfunnsproblemene (som de jo er), blir bedre at at man er sykelig opptatt av dem. Ingen har noen gang akseptert at noen blir seksuelt trakassert, blir voldtatt eller noe som helst av den art. Det har aldri vært saken og det kommer derfor aldri til å bli noen bedring. 

Ved det sykelige fokuset oppnår de bare en ting: å gi overgriperne bedre tilgang til kvinner, fordi færre skikkelige menn tørr prøve seg på dem, og å jage kvinnene til menn de tror beskytter dem, noe som ofte er ganske umoralske typer. 

Det norske media er og vil for alltid bli en ekstremt negativ samfunnskraft. Slik de har vært i minst 20-30 år. Uten dem kunne kanskje hundretusenvis flere nordmenn hatt jobb, flere barn hadde blitt født og de fleste hatt bedre liv. Fordi alle de negative meningene deres aldri hadde kunne påvirke politikerne. 

#Samfunn #Politikk #Media #Overgrep #Sykelig #Samfunnsødeleggende #Ødeleggende 

Skjeggete 17 åringer fra Afghanistan er oktoberbarn - Trine Skei Grande har sex med 17 år gammel mann

Synes det er ganske morsomt hvordan massemedia forskjellsbehandler. Skjeggete 17 åringer (eller mer) fra Afghanistan er oktoberbarn, som må beskyttes. Mens Trine Skei Grande har sex med 17 år gamle menn over seksuell lavalder. Ikke bare det, men hun kommer med anklager mot 17 åringen og sier at han hoppet på henne, selv om hun kunne vært moren hans (38 år på tidspunktet). Slik at den nå 26-årige personen må gå ut i media å beskytte seg selv, selv om han bare håpet på at alt skulle blåse over. 

I mellomtiden har vi hatt store saker der mannlige politikere har blitt jaget ut av politikken på grunn av deres seksuelle relasjoner med 17 år gamle jenter. Kjetil Rolness skrev i et innlegg for ikke lenge siden at om situasjonen hadde vært at Per Sandberg hadde hatt sex med ei 17 år gammel jente, ville det blitt et rabalder uten like i massemedia. Og det tror jeg vi alle vet er sant.

Trine Skei Grande får lov å fortsette utelukkende fordi hun er ei kvinne og i et parti media liker. Er usikker på om hun hadde fått bli om hun hadde vært i FrP derimot.  

Så da har vi det. Skjeggete Afghanske 17 åringer (eller eldre) er oktoberbarn for massemedia. Mens en 17 åring fra Trøndelag er en mann over seksuell lavalder. Virkeligheten er den massemedia ønsker.

#Samfunn #Politikk #Overgrep #Anklager #Oktoberbarn #Trine #Skei #Grande #Media 

Hvordan eliten vil styrke sitt kvelertak på makten i Norge - Udemokratiske metoder

Link til artikkel: https://resett.no/2018/01/30/pst-muligheter-for-terrorangrep-i-norge-2018/ 

I dag la PST frem sin rapport sin trusselvurdering for 2018. Noen utsagn synes jeg var direkte farlige og udemokratiske:

«PST ber også forskere, politikere og journalister å være oppmerksom på at utenlandske interesser kan forsøke å påvirke eller svekke det norske demokratiet.

? Hensikten vil være å etablere kanaler for fordekt påvirkning. De kan påvirke utfallet av politiske prosesser. Målsettingen kan være å skape mistro til offentlige uttalelser og til mediene, og svekke tilliten til myndighetene og deres legitimitet, sier Bjørnland.»

For meg virker dette som en metode eliten i Norge bruker på å ta kvelertaket på styret i Norge. Slik at all umoralen de utfører mot egen befolkning ikke blir kritisert eller stoppet. At ingen nye aktører kan komme opp å danne et bedre samfunn. Fordi de blir stoppet av media og de som har kontroll over offentlig diskusjon. Ingen nye meninger skal komme frem og de danner en mur rundt meningskorridoren. Jeg tviler på at tiltakene de kommer til å sette i gang vil hindre utenlandsk påvirkning, for den kommer alt fra EU og FN i størst grad, heller ikke fra andre land. Alt tiltakene kommer til å gjøre er å hindre nordmenn i å være med i demokratiet.

#Samfunn #Politikk #PST #Ytringsfrihet #Frihet #Demokrati #Media #Trusselvurdering

Nå sprekker snart boblen i det amerikanske aksjemarkedet

Jeg tror at det amerikanske aksjemarkedet kan være i en boble. Årsaken er denne: kursene stiger utrolig raskt, uten at det er gode ubderliggende grunner til det. Greit, mange økonomier går fint, særlig India, men ikke Europa og USA i så stor grad. Skattelettelsene er heller ikke grunn nok. Se på denne stigningen i microsoft sine aksjer:

En enorm vekst, så sprakk dot com bobla. Slik ser det ut nå og. Se på andre store tech selskap:

Du ser også veksten hos selskaper som ikke er i tech bransjen:

Du ser generelt en irrasjonell vekst på dow jones børsen:

Det samme på NASDAQ 

Og Standard and Poor's

Om ikke dette er en boble blir jeg overasket. Om den ikke sprekker innen året (om veksten fortsetter), vil noe svært sjeldent ha skjedd historisk. Veksten er ikke backet opp av faktiske økonomiske indekatorer.

Synd at Trump sitter som president akkurat nå, om boblen sprekker. Han burde aldri ha fyrt opp under børsene med deregulering og slikt.

#Samfunn #Børs #Penger #USA #Boble

Venstreorienterte kvinner - Få har skapt så mye ulykke for så mange

I denne teksten vil jeg først si at dette ikke gjelder alle venstreorienterte kvinner, men en viss type. Det som kjennetegner dem er at de er i mot det sosioøkonomiske perspektivet i velferdspolitikken, og er mer fokusert på kvinnesak og innvandring.

Det er ikke tilfeldig at klasseperspektivet og den mer sosioøkonomiske politikken mer eller mindre har forsvunnet fra venstresiden over hele den vestlige verden. Årsaken er at kvinner i stor grad ikke blir dømt etter deres klassebakgrunn. En mann vil i mye høyere grad enn ei kvinne bli dømt etter hvilken sosioøkonomisk status han har vokst opp i og har i dag. Etter disse kvinnene inntok venstresiden og ble partienes kjærnevelgere, forsvant denne politikken nesten hundre prosent. Fordi det ikke tjener dem i så høy rad.

Den ble erstattet med kvinnesak. Dvs. en politikk som gir kvinner fordeler og menn ulemper. I dag er kvinner lykkeligere, ser mer mening i livet, får oftere barn og partner, faller sjeldnere utenfor, alt blir tilrettelagt for dem og listen går videre. Det er ingen tvil om at kvinner har det best i dagens Norge. Likevel fortsetter de å arbeide for kvinnesak. 

De ønsker også mye innvandring. Fordi det gir dem fordeler. Årsaken er at det nesten utelukkende kommer menn, som ødelegger kjønnsbalansen og gir dem fordeler på partnermarkedet. At det gjør folk ulykkelige driter de i. Menneskers lykke betyr ingen ting. Så lenge de selv har det godt. 

På samme tid konkurrerer ikke innvandrerne i så stor grad med kvinnene om jobber, utdanningsplasser og status. Fordi kvinnene som kommer hit blir holdt hjemme. De som ikke blir det, må som oftest nøye seg med dårligere jobber. Nei, de som taper på innvandringen er i høyest grad arbeiderklassemenn og de som ønsker å ta seg en utdanning (fordi de tar utdanningsplasser). Hundretusenvis av mennesker har ikke lenger mulighet til å få en jobb, fordi det er for få jobber i forhold til folk. 

Hvor ulykkelige disse venstreorienterte kvinnene har gjort folk er vanskelig å sette et tall på. Men det er ekstremt. Ingen mennesker har hatt en så negativ påvirkning som disse. De er en stor skam. Skam dere.

#Politikk #Samfunn #Venstreorientert #Kvinner #Feminisme #Innvandring #Ulykke 

Når kvinner er trygge fra fødsel av - Hvorfor er de så selvbeskyttende og feministiske?

En mann må jobbe for å få det meste i livet. For menn kommer ikke kone, barn, hus osv. gratis. Statistikk viser det at en mann enten må være hot as hell eller ha i alle fall en grei jobb og minst en fagkompetanse/vgs utdanning for å få partner. 

For kvinner er det helt annerledes. De trenger verken jobb, penger eller noe som helst for å få en partner. De kan være seg selv. De færreste kvinner, kanskje maksimum 10 prosent er så lite attraktive at de ikke kan få en partner. Så kan de få ressurser av mannen de velger. Slik det har vært fra tidenes morgen.

Det her er ikke en generalisering. Statistikk viser dette og det er hundre prosent sant. Kvinnens sosioøkonomisk status har mindre betydning, selv om hennes intelligens har det.

Damer trenger ikke å gjøre det godt, de trenger ikke å ha en høy stilling, de trenger ikke noe som helst egentlig, for å få et godt liv. De er trygge fra fødsel av. Det eneste som kan være litt skummelt er kriminelle handlinger, men her er jo kvinner mye mindre disponerte enn menn. Selv koner slår jo mennene sine oftere enn menn slår konene sine (her skal det blir sagt at når en mann slår ei dame, ender det ofte i større skader). 

Så når dette er et faktum, hvorfor er kvinner da så selvbeskyttende og feministiske. Det er jo greitt at jo mer de har, jo bedre har de det. Men det er ingen logisk grunn til at kvinner skal være mer feministiske enn menn det omvendte. Faktisk burde menn arbeide mer fordi det er jo ganske alvorlig om kvinner får bedre utdanning og inntekt enn menn. Fordi da mister jo hundretusenvis av menn muligheten til å få en partner og barn. Noe som videre skaper mye ulykke og jævelskap. 

#Samfunn #Feminisme #Kjønn #Status

En oppmoding om å boikotte VG, Aftenposten og Dagbladet - Start nye medium

Media har stor påvirkning på samfunnet fordi de er med på å forme folks meninger. Jeg mener at VG, Aftenposten og Dagbladet som avishus har vært med på å ødelegge Norge, gjennom at de har arbeidet for mye umoralsk. Her vil jeg trekke frem ekstrem feminismen, som har ført til at hundretusener færre gutter får en utdanning enn jenter, noe som fører til at menn og kvinner bor på feil steder i forhold til hverandre og generelt at mange færre menn får en parter og barn. De driter i at er hundrevis av situasjoner der menn kommer dårligst ut, og prøver å påvirke til mer kvinnesak. Selv om de allerede rapporterer høyere livskvalitet og mer mening i livet.

Ingen mediebedrifter brydde seg om at likestillingsloven diskriminerte menn, ved å kun tillate positiv særbehandling av kvinner, samtidig som loven tar særlig til sikte å bedre kvinners stilling. Den nye likestillings- og diskrimineringsloven er også diskriminerende ovenfor norske menn, fordi den tar særlig til sikte på å bedre kvinner og minoriteters stilling. Denne loven vil på sikt gjøre disse gruppene til en priviligert klasse. Mediene driter i denne urettferdigheten og sterke umoralskheten.

De bryr seg heller ikke om ondskapen i at nordmenn vil bli minoriteter i eget land takket være så høy innvandring. Det viser deres ekstreme umoral og dårlige holdninger. 

Jeg oppfordrer alle til å boikotte VG, Aftenposten og Dagbladet. De har skapt et ødelagt samfunn gjennom deres nyhetsformidling. Dere burde også tenke på å starte selskap som kan erstatte dem. Det hadde egentlig vært det aller beste!

#Boikott #Samfunn #Politikk #VG #Aftenposten #Dagbladet #Feminisme #Mulitkultur #Innvandring

Hva om Trine Skei Grande var Per Sandberg? Da ville mediene veltet seg i moralsk indignasjon

Rolness er som vanlig på ballen, og scorer.

Svakt og unnvikende svar fra Morgenbladets redaktør, Anna B. Jenssen. Hun velger å fokusere på hvorfor mediene opprinnelig ikke ville skrive om Grande-saken - av hensyn til "privatlivets fred" - for gutten. Javel. Det hensynet ble ikke tatt da pressen i desember jaktet på en kvinne som hadde fått SMS fra Giske om hvor festen var.

https://www.medier24.no/artikler/hva-om-trine-skei-grande-var-per-sandberg-da-ville-mediene-veltet-seg-i-moralsk-indignasjon/426648

- Grande-saken skal tydeligvis ikke sammenlignes med Ingebrigtsen-saken. I stedet skal de som kritiserer Grande sammenlignes med høyreekstremister

Roger Ingebrigtsen var Nord-Norges wonderboy i rikspolitikken. Rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Rådgiver i Kommunal­departmentet. Statssekretær i tilsammen fire departementer. Leder av Tromsø Arbeiderparti. I 2012 kjempet han om å bli nominert som partiets toppkandidat på stortingvalgslisten.

Men ble felt av en sju år gammel sexhistorie.

I 2004, i en alder av 37, innledet han en seksuell relasjon til en 17-årig jente. Jenta var med i AUF, men både i mediedekningen, i partiets redegjørelse og i Ingebringtsen egen syndforkarling var det ikke partirelasjonen, men alderforskjellen som ble trukket fram. Det var den som gjorde forholdet «umoralsk» og «uakseptabelt».

Det var ingen debatt, og nesten ingen motstemmer da saken ble blåst: Ingebrigsten måtte trekke seg både som statsekretær og stortingskandidat, og en løfterik politisk karriere var over.

#Samfunn #Politikk #Metoo #Trine #Skei #Grande #Overgrep #Kjønn #Dobbeltmoral #Hykleri

Christian Tybring-Gjedde: Flyktningene må fordeles globalt og systemet administreres av FN

Kilde: https://resett.no/2018/01/26/christian-tybring-gjedde-flyktningene-ma-fordeles-globalt-og-systemet-administreres-av-fn/

Et veldig bra forslag. Slik situasjonen er nå så plukker de fleste ut de land med gode trygdeordninger og et bra velferdssystem. Mange store og rike land tar ikke noen i mot i det hele tatt. Kina, Saudi-Arabia, Korea, Japan, Latin-Amerika.

#Samfunn #Politikk #Flyktninger #Migranter #Innvandring #Tybring #Gjedde

Nesten ingen unge kvinner stemmer FrP

Jeg leste velgerundersøkelsen som ligger ute på ssb sine sider og jeg må si jeg blir ganske deprimert av å lese den. Blant unge menn er FrP et av de aller største partiene, men blant unge kvinner stemmer nesten ingen på dem. De er faktisk mindre enn SV. 

Link: https://www.ssb.no/statbank/list/vund?rxid=4c552c1f-c722-466a-bb0c-c6b98a7031e5

Det du gjør er å gå inn på tabell 11661 og velger variabler. Så trykk fortsett.

Blant kvinner mellom 18-29 stemte 8 prosent på FrP. Mens blant de 60-79 stemte 15 prosent av kvinnene FrP. Blant menn stemte 15 prosent av de mellom 18-29 FrP og nådde sitt høydepunkt blant de 50-59 på 22 prosent. 

I mellomtiden stemte omtrent 15 prosent av kvinnene mellom 18-29 på SV. 

Hva er det dette i realiteten betyr? Det betyr at unge kvinner ikke i stor grad bryr seg om sitt eget folk eller nasjonen. Sannsynligvis ønsker de mer innvandring også, særlig av mennene som kommer. En økende andel av dem er jo i forhold med ikke-vestlige utlendinger. Det betyr at de bryr seg mye om kvinnesak, til tross for at kvinner i Norge allerede har det bedre. De ønsker flere offentlige ytelser, til tross for at statens finanser på sikt ikke vil takle det.

Hva er det egentlig som skjer?

#Politikk #Valg #Velgerundersøkelsen #FrP

Hvorfor den mannlige eliten elsker feminismen, mens arbeiderklassen ikke

Det er bemerkelsesverdig hvor positive den mannlige eliten og øvre middelklasse er ovenfor feminismen. Du vil så og si aldri se en mann med en høy stilling, høy inntekt og status si noe negativt om denne ideologien. Til tross for at den har gått over til å bli en bevegelse for å gi kvinner bedre forutsetninger enn menn. I dag gjør kvinner det bedre enn menn på alle punkt i livet, utenom ett, at de tjener litt mindre. Som i hovedsak skyldes at de lavere klassene av menn tar de verste jobbene, som gir dem en liten lønnspremium og at vi har noen få menn som tjener ekstremt mye.

Årsaken til at den mannlige eliten og øvrige middelklasse elsker feminismen kan begrunnes med tre punkt. Feminismen har økt kvinners stilling, noe som også øker deres krav til menn. Noe som videre gjør at kvinnene oftere går etter de samme mennene, nemlig den mannlige eliten. Takket være denne ideologien har de øverste kvintilene blitt mye mer populære og bader i tilbud om sex og parforhold. Det er himmelsk for den mannlige eliten, de har det rett og slett godt. I mellomtiden betyr en økning i kvinners stilling at de øverste klassene menn kan få seg en kone som tjener mye penger til husholdningen. Det gir høyere velstand for dem. Det siste punktet er noe mer kynisk: feminismen tar seg av mannlig konkurranse. Ved å redusere stillingen til mennene under, slik den moderne feminismen gjør, er de tryggere i sin stilling. De kommer ikke opp og konkurrerer om lederposisjoner og heller ikke om parforhold.

Arbeiderklassen og ned middelklasse taper gjennom feminismen på alle punkt. Deres posisjon statusmessig blir lavere. De får ikke partner og barn. De får dermed heller ingen å dele utgifter med. Så her er det allround et enormt tap. Vil bare skyte inn her at IQen blant norske barn synker raskt, slik at jeg ikke vekker noen sosial darwinistiske tanker i dere.

Så feminismen øker de øverste prosentene av menn sin stilling og reduserer noe enormt mennene under sin stilling. Vi kan forvente at det fortsetter å bli arbeidet for kvinnesak, fordi kvinner + 30 til 40 prosent av menn er en majoritet. Så det vil ikke ha noe å si at kvinner i Norge allerede har det bedre, de vil fortsette likevel, fordi de tjener på det. Samfunnet tjener derimot ikke på det. For nasjonen som helhet er det ekstremt negativt.

#Feminisme #Samfunn #Politikk #Elite #Kjønn #Teori #Middelklasse #Arbeiderklasse #Status #Penger #Eiendom

Om seksuell trakassering

Det å ta på kvinners intime soner eller tvinge dem til lange kyss eller andre seksuelle handlinger er og har alltid blitt sett på som forkastelig. Jeg, som alle andre, forstår at kvinner føler at slike handlinger er verre enn hva menn gjør. Fordi sex og voldtekt har så store konsekvenser for dem. Om ei kvinne ble gravid utenfor ekteskapet for bare hundre år siden kunne livet hennes blitt ødelagt. De mister mye av kapitalen deres, som de ellers kunne brukt for å finne en mann som gir dem ressurser.

Så der har vi årsaken til at så mange kvinner er så opphengte i voldtekter og seksuell trakassering. Det er hele tiden prat om det i media og på forum. Det er kvinners beskyttelsesmekanismer som trer inn. Frykten gjør at de fokuserer så mye på det og overdriver fullstendig.

Seksuell trakassering og voldtekter har aldri vært utbredt her til lands og har alltid blitt slått hardt ned på. De tilfellene vi finner skyldes de store talls lov. Det vil alltid være enkelte kriminelle individ og ingen ting kan forandre det. Noen vil alltid være utenom det normale og mangle antenner alle andre har. Å nedverdige og mobbe gutter i skolen, ved å mistenkeliggjøre dem som det ene og det andre, vil ikke redusere seksuell kriminalitet. Det vil heller ødelegge guttene mentalt, slik at de ikke tør prøve seg på jentene.

#Samfunn #Sex #Seksuelltrakassering #Trakassering #Menn #Kvinner #Kjønn

Kvinnemarsj i landet der kvinner har det best av kjønnene

I dag marsjerer kvinnene og de som støtter dem i Oslo. For flere rettigheter for kvinner og bedre forhold. Hvor idiotisk er ikke det når kvinner har det bedre enn mennene i Norge. For en idiotisk oppførsel og for et media vi har, som støtter opp under at vi skal arbeide for mer kvinnesak, når kvinnene alt har det best.  For en gjeng med folk vi egentlig lever med. Hva er galt med dem?

#Samfunn #Kvinnesak #Kvinnemarsj #Feminisme

Les mer i arkivet » Mars 2018 » Februar 2018 » Januar 2018
Fjellooy

Fjellooy

25, Bergen

Skriver vanligvis om politikk og andre tema i samfunnet som interesserer meg. Skriv gjerne en kommentar om du er uenig, om det er faktuelle/logiske feil eller om du synes det som er skrevet er bra. Del gjerne med andre om du liker det du leser.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker