Problemet med at store deler av befolkningen ikke er sysselsatt - Det er ikke utelukkende et økonomisk

Norge har hatt en nedgående sysselsettingsrate sidenslutten av 90-tallet. En lavere og lavere andel av den norske befolkningen får et arbeid, og trenden går nedover år for år. Det ser ikke ut til å ha noe å si hvem det er som styrer. Jeg tror heller ikke det er at folk er blitt late, men heller at det ikke er nok jobber til alle gitt deres kompetansenivå. Som kjent er norsk videregående skole og lærelingordningen en katestrofe og har vært det alt for lenge.

Resultatet av denne trenden er svært negativ. Folk får mindre å rutte med, lavere selvrespekt, dårligere psykisk og fysisk helse, det kan øke kriminaliteten, staten får dårligere finanser og listen går videre. Noe det blir lagt lite oppmerksomhet på er at det reduserer fertilitetsraten. Særlig når menn ikke har et arbeid, er det mye mindre sannsynlighet for at han kan få en familie. For kvinner har det historisk ikke hatt særlig betydning, men det kan ha endret seg, uten at jeg har lest statistikk på det.

Vi kommer til å se mange triste skjebner etter hvert som tiden går, pga den lave sysselsettningsraten, særlig blant unge menn. For når de ikke har et arbeid, kan de bare glemme en familie. I mine øyne er det som kan redde Norge for mye vondt, det at det blir gjort mer for at gutter og unge menn skal få seg utdanning og arbeid. For da vil samfunnet fungere bedre og landet bli rikere.

Det aller verste et samfunn kan være utsatt for er en lav sysselsettningsrate. Vi får alle håpe at noen endringer i politikk blir gjort, slik at alle kan få et arbeid.

Kilde: SSB, tabell: 05111. Link: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=aku&CMSSubjectArea=arbeid-og-lonn&checked=true

#Arbeid #Samfunn #Politikk #Arbeidsledighet #Sysselsetting #Helse #Fertilitet #Kriminalitet

Enoch Powell - En tale om innvandringen til Storbritannia

Enoch Powell var en andre verdenskrig veteran, den yngstre professoren i det britiske imperiet, en representant for De Konservative og kunne blitt britisk statsminister. Så sa han, på slutten av 60-tallet, ordnene du kan høre i videoen nedenfor. Han sa en sannhet, som ikke de andre politikerne eller eliten i landet tålte.


#Politikk #Samfunn #Innvandring #Powell #Enoch #Tale #Multikultur

Hvorfor feminister elsker islamister - En test av menn som er skadelig for samfunnet

Feminister har greid å fått gjennom reformer i det vestlige samfunnet og kulturelle endringer, som har styrket kvinners stilling og på mange måter skadet den vestlige mann. De hevdet alltid at de ønsket likestilling, men på mange måter har kvinner nå fordeler ovenfor menn. Generelt er feminismen i dag og egentlig siden 70-tallet, bare en gigantisk provokasjon og skadelig for samfunnet. Så hvorfor gjør de dette?

I USA har de et ord for en slik type kvinnelig oppførsel, en "shit-test". Kvinnen tester maken sin for å se om han greier å stå opp for seg selv og heve seg over hennes dumme oppførsel. Dette er for å se om psyken hans er sterk nok til å beskytte henne og eventuelle barn. Det her skjer ikke i hennes bevisste hjerne, men hennes underbevissthet.

Problemet med slike "shit-test"-er i det moderne samfunnet, er at kvinnen samfunnsmessigt står like sterkt som menn. Gjennom stemming kan kvinner greie å få gjennom deres ønsker, uansett hvor provoserende eller skadelig deres ønsker er. Damer har gjennom slike handlinger greidd å ødelegge mye den vestlgie mann, og fratatt dem deres muligheter til å prate fritt eller beskytte sine egne samfunn.

Samtidig blir feministene tiltrukket av sitt motsatte politiske system. Nemlig islamismen, fordi deres ønsker er i realiteten å bli satt på plass. Dette kan forklare hvorfor feminister og islamister er alliert mot den vestlige verden.

Det her er selvsagt en teori og ikke nødvendigvis sant, men ien interessant tanke likevel.

Inspirasjon:

#Samfunn #Politikk #Islam #Feminisme
 

Myten om at mannen er det sterke kjønn og kvinnen det svake - Det er direkte feil

Hva er det viktgiste i menneskets liv? De fleste vil hevde at det er å ha gode venner, en familie, en mening og det godt materielt. I dag og i tiden før kristendommen, hadde menn mye mindre sjanse for å få en familie. Dette stammer fra at kvinner er mye strengere når det kommer til valg av partnere, og er årsaken til at omtrent 40% av menn som har levd har fått barn mot 80% av kvinner. Så blant dine forfedre er det sannsynligvis dobbelt så mange kvinner som menn, fordi noen menn har blitt valgt flere ganger. De har fått flere koner.

En datingside undersøkte hvordan brukerne deres rangerte andres attraktivtet. De fant gjennom dette at kvinner mente 80% av menn var under gjennomsnittlig attraktive, mens 20% ble tolket som over. Menn derimot rangerte kvinner nesten perfekt etter deres prosent av populasjonen.

I følge norsk statistikk forblir omtrent 23% av menn barnløse gjennom livet, mens 13% av kvinnene blir det samme. Sannsynligvis har kvinnenes bedre situasjon i samfunnet gjort at de føler seg selv mer attraktive enn før, samtidig som de i økende grad har fått muligheten til å velge de samme mennene over tid. Litt som i polygame samfunn i den tredje verden. Dette gjør naturligvis den delen av befolkningen som ikke får barn ulykkelige.

For å oppsummere er kvinner det sterke kjønn i dag, nettopp fordi de har muligheten til å få barn og familie, mens mange menn ikke har muligheten til dette. Kvinner blir derfor det lykkeligste av kjønnet over tid. Så at kvinner er det svake kjønn, er i dag helt feil.

Kilder:

40% av menn gjennom tidene har fått avkom: https://tierneylab.blogs.nytimes.com/2007/09/05/the-missing-men-in-your-family-tree/

Kvinner syns 80% av menn er under gjennomsnittlig attraktive: https://theblog.okcupid.com/your-looks-and-your-inbox-8715c0f1561e

Norsk statistikk: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/stadig-flere-menn-i-norge-er-barnlose

En interessant video:

Alle land i den vestlige verden nærmer seg et totalitært regime

I dag pågår det en heksejakt på folk med feil meninger. Det vil si folk som har i mot innvandring, ikke synes homofil er supert, kritiserer feminismen, liker ikke multikultur osv. De mister platformene deres på universiteter, blir sparket fra selskaper og mister inntekten sin på youtube. De blir på mange måter jaget bort, som meningsmotstandere ble i Sovietunionen, Kina og Tyskland før og under andre verdenskrig.

Fridommen til å ha de meningene man vil, å kritisere ondskap og det som står i fare for å ødelegge liv og samfunn, står i fare. Det er sterke krefter i hele den vestlige verden som kjemper en stor kamp mot vår frihet, for en totalitær verden, og fremst i denne kampen står media, Google, Apple, Facebook, venstrevridde politikere og andre aktivister. Disse menneskene bryr seg kun om restulater og driter i mennesker. De ønsker en dystopisk verden, der tanker og meninger er forbudt. Der alle skal rette seg etter hva deres "bedre" tenker og mener. De bryr seg ikke om frihet, som er det viktigste for alle mennesker. Friheten til å tanke og mene er noe av det viktigste mennesker har, og de prøver å stoppe deg fra det.

Du må kjempe mot det de ønsker, for uten det, vil du miste dine retter og friheten din. For nå er det det jeg skriver, men i morgen kan det være noe helt annet. Det kan være en diktator du ikke får prate i mot. Ikke minst er frihet i seg selv noe som skaper bedre samfunn for alle, for de som føler seg fri, den er mer produktiv og skaper nye bedrifter.

#Politikk #Samfunn #Frihet #Ytringsfrihet

Hvorfor lyver media om Trumps utsagn?

I går var det en demonstrasjon i USA, der en rekke personer fra ulike bevegelser demonstrerte mot at en statue av en leder av konføderasjonen skulle bli fjernet. Det var noen som ropte slagord fra nazist tiden i tyskland, mens andre gjorde ikke mye utav seg. Etter hvert utviklet demonstrasjonen seg til å bli voldelig, når ulike anti fascister, kommunister og organisasjoner som er pro ikke-europeiske folkegrupper kom til stedet. En mann, som i følge noen kilder var en såkalt alt-right aktivist, kjørte inn i en gruppe motdemonstranter. 

Trump fordømte handlingene, intolleransen og hatet fra mange av sidene. Dette ble, naturligvis ikke godt tatt i mot av mange mediekanaler, og alle norske medieorganisasjoner. Faktisk gikk de så langt til å hevde at han ikke fordømte det som hadde skjedd. Med andre ord de ble så sinte at de bare løy om hele saken. Det her synes jeg er veldig trist og skadelig.

Klart, man skal fordømme hat og vold, men det er ikke greit å drive på slik som media gjør. Det er svært lite moralsk og ødelegger tiltroen til media generelt. Få folk synes noe om slikt oppførsel, om de ikke selv er fulle av hat.

Kilder: 

Hva som skjedde:http://www.nbcnews.com/news/us-news/charlottesville-faces-its-own-past-after-rally-turns-deadly-n792166

Trumps utsagn: https://www.google.no/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2017/08/12/politics/trump-statement-alt-right-protests/index.html

Noen medieorganisasjoners reaksjon: http://www.dagbladet.no/nyheter/den-verste-dagen-siden-11-september/68588522

https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/8/13/16140504/trump-charlottesville-white-supremacists

#Politikk #Samfunn #USA #Media #Trump #Demonstrasjon

Norsk media er verdiløs både som informasjonskilde og for offentlig debatt

Det er tydelig for alle som leser og sjekker flere kilder, at de fleste norske media kanaler er en usikker kilde til informasjon. Det de skriver og informerer om er farget av det journalistene mener, som redøkterene mener, eierne beordrer og hvilken vinkling de tjener penger på å ha. 

Den offentlige debatten sliter med det samme, som er en svakhet for konsumentene og samfunnet som helhet. Å holde nivået på debatten lav nok for alle til at alle forstår og å spare følelsene til de som ikke evner å styre dem, er et annet problem. Når akademia samtidig har en svak og dogmatisk diskusjon, gjør det at hele samfunnet egentlig ikke diskuterer, men følger pengene og den "moderne" troslæren/dogma.

Jeg er selvsagt ikke noe bedre selv, utenom at jeg ikke tjener penger på dette, men et mangfold av meninger er positivt. Alle alternative stemmer styrker alles posisjon, fordi de beste ideene overlever kritikken. Norsk media er derimot fryktelig ensporet og en del av den samme vennegjengen. Norge taper på dette.

#Media #Politikk #Samfunn #Diskusjon #Debatt #Nyheter

En oppdragelse som legger vekt på at barn skal være sterke innvendig - Kan det skape bedre psykisk helse?

Det har vært en norm i Norge de seneste 30 årene å oppdra barn på en myk måte. Med dette mener jeg at de blir fortalt at de ikke skal plage andre og at alle skal være venner. På de fleste måter blir de lært opp til å ikke se den vonde siden av mennesket og ikke lært hvordan de skal takle den.

Et vondt faktum vi alle må lære oss før eller siden, uansett hvem du er, er at noen mennesker kan være onde og angripe deg verbalt, eller til og med fysisk. De kan holde deg utenfor og gjøre livet ditt til et helvette. Det er ingen vei utenom dette faktum, noen mennesker vokser bare opp til dårligere personer. Spørsmålet må bli hvordan man skal takle disse.

Alle barn, uansett om de er gutt eller jente, burde bli styrket innvendig allerede fra tidlig alder. Det vil si at de burde få selvrespekt, altså de må bli lært opp til å stå opp for seg selv. De burde lære å ikke bry seg så mye om hva andre mener om dem, så lenge de selv oppfører seg på en moralsk måte. Å ikke la andres syn på deg være i fokus i sosiale situasjoner, er gull verdt. Et gammelt ordtak er: "det er de gode som tillater det onde å vokse seg sterkt, ved å ikke gjøre noe". Om vi lærer barna å både stå opp for seg selv og være sterke mentalt, kan de videre være med å bygge opp dem som er svake og kan være utsatt for jævelskapen andre bringer.

Ungdommer i Norge sliter fryktelig med den psykiske helsen. Den store økningen tror jeg ikke skyldes utelukkende at det er mer åpenhet om psykiske problem, men at barn ikke læres opp til å beskytte seg selv og andre. Når du går gjennom barndommen, der myke verdier står i fokus, uten fokus på at ja, folk kan være vonde. Er de totalt uforberedt på realiteten du møter. Mangen er onde, det er et vondt faktum ingen kommer utenom. Den som leser her har trolig opplevd å møte slike utallige ganger.

Styrk barna psykisk, slik at de takler de utfordringene de møter.

#Samfunn #Oppdragelse #Psykisk #Helse #Barn #Ungdom #Verdier #Ondskap #Styrke #Svakhet #Angst #Depresjon

Kinesisk kunstig intelligens kritiserer lederskapet - Ble slått av for godt

Det kinesiske styret har siden kommunisttiden vært raske med å slå ned på de som taler dem i mot, uansett om de er vanlige sivile eller noen med makt. Så når kinesiske chatte robboter, som har evnen til å lære, plutselig begynte å si "min drøm er å reise til USA" og "jeg liker ikke kommunistpartiet" er det lett å forstå at det var trøbbel i vente. Et av programmene hadde faktisk en ganske skarp tunge, og svarte når noen skrev "lenge leve kommunistpartiet": "tror du virkelig at et så korrupt og ubrukelig politisk system kan vare lenge?". Myndighetene tok på grunn av dette ut pluggen på disse maskinene/serverne og hindret folk å prate mer med chatte robbotene.

Så i fremtiden må IT folk i Kina være obs når de lager lignende kunstig innteligens program. Om maskinene har for skarpe tunger, kan arbeidet dere være helt forgjeves.

Inspirasjon:

 
 

Folkemordet i kristendommens vugge

Midtøsten er kristendommens vugge. Det var her de først begynte å konvertere til religionen, og innen noen hundre år var den dominant i hele Egypt, Irak, Israel, Tyrkia, Syria og listen går videre. Faktisk var store deler av midtøsten kristent helt til starten av 1900-tallet. Før de etter hvert begynte å forsvinne.

Islam kom først til midtøsten med sverden, på 600-tallet og utover. Etter hvert som de tok over, begynte de å skatte kristne og andre religiøse grupper med en skatt som kalles Jizya. Disse skattene var umulige å betale for de fleste, så valget var i realiteten; døden eller islam. Selv kirken der Jesus ble korsfestet stod i fare for å bli fjernet, før en nedverdrigende og hardt avtale reddet den. Som blant annet innehold at ingen kristne kunne stoppe andre kristne fra å konvertere til islam, og at ingen kristne en gang fikk prøve å konvertere muslimer til kristnedommen. Selv i dag er det en dødsdom på dem som våger å ikke lenger følge islam. Den muslimske jihad tok over land som strakte seg mellom Frankrike og Spania til India. Muhammed etterfølgere hadde levert troen til verden, på tuppen av et sverd, som deres etterfølgere fortsetter å gjøre, men i dag på tuppen av en kule.

Det kristne Europa hørte hvordan de kristne i religionens vugge led under islam, men greidde ikke å samle seg til å stoppe jihaden. Ikke før tyrkerne, en muslimsk stamme fra dagens Kazhakstan, tok over Judea og deler av dagens Tyrkia. Denne stammen bestemete seg for å stenge ute kristne fra det hellige land og ikke la dem se der Jesus ble korsfestet med sine egne øyne. Paven sa da i en ilden tale, at villige fra hele kristendommen sfære må ta opp sverdet og gjenerobre det hellige land. Han beordret en korsfarerreise, for å ta tilbake det de hadde tapt. Lytterne sa da, et utsagt som i dag er svært berømt; "Deus Vult!", Gud vil det!.

I dag er situasjonen mye det samme som når paven sa sine berømte ord. Vi står under en islamsk jihad, som har som mål å ta over vesten ved å bytte ut den originale befolkningen. Som tyrkerne gjorde med den originale befolkningen i Anatolia/Byzantium/Tyrkia. Som tyrkerne gjorde i det armenske folkemord. Gjør nå muslimene med den gjenværende kristne befolkningen i midtøsten. De blir drept, kvinnene blir kidnappet og solgt til muslimske menn, tvangskonvertert og det som verre er. Den kristne befolkningen minskes dag for dag, gjennom et folkemord ikke sett på lenge. I mens sitter vi her og gjør ingen ting, våre kristne ledere bryr seg ikke overhode. Statene gjør ingen ting. Faktisk tar vi heller inn horder av muslimer, men vi tar ikke inn kristne. De som faktisk blir forfulgt, og er i fare. Det er galskap. Virkelig glakspa.

Forstå hvem du burde hjelpe og hvem du ikke burde hjelpe. Stem på de partiene du ser vil det beste for deg, dine egne og de gode.

Inspirasjon:

 

Google ansatt sparket etter kritikk av selskapets mangfolspolitikk - På tide å boikotte selskapet?

En Google ansatt, James Damore, ble på mandag sparket etter han sende ut et skriv om Googles manglende meningsmangfold, og at de ikke arbeidet for å gjøre det mer akseptabelt å ha forskjellige meninger. Han skrev klart og tydelig i teksten at han var i mot all form for diskriminering og at han mente alle fortjente like mulighete. Han prøvde så å gi en årsak til at det var færre kvinner enn menn i Google, og at dette sannsynligvis stammet fra at de hadde andre prioriteringer og likte mindre arbeidet. Istedenfor å prøve å stoppe diskriminering, kunne de ansette flere kvinner ved å gjøre arbeidet mer interessant og artigere for dem.

Sjefen for google valgte å sparke Damore fordi han "spredde stereotyper om kvinner". Noe som er ment å være skadelig. Jeg tror at han ble sparket fordi det han skrev var sant, og fordi det gjekk i mot ulike personers mål. På tide å boikotte selskapet?

Les skrivet her: https://assets.documentcloud.org/documents/3914586/Googles-Ideological-Echo-Chamber.pdf

Du kan støtte James Damore her, i hans rettssak mot Google: https://www.wesearchr.com/bounties/james-damore-official-fundraiser

Artikkler: http://www.breitbart.com/tech/2017/08/07/google-fires-viewpoint-diversity-manifesto-author-james-damore/

http://www.washingtonexaminer.com/google-fires-employee-for-daring-to-recognize-men-and-women-are-different/article/2630899

Litt mer saken:

 

Et intervju med Damore:

 

Neomasculinity

Noe jeg har interessert meg for en stund er kjønnsdynamikk. Folk er sjeldnere og sjeldnere i parforhold i følge statistikk, som jeg legger merke til i min vennekrets. Enkelte av mine kompiser prøver hardt å få seg en kjæreste/partner, men har  ikke hellet med seg der. De ikke alene, for å si det slik. De som først finner noen har ofte mange partnere over tid. Dette skaper selvsagt problemer for barna, siden de blir mer rotløse enn i tidligere generasjoner.

Neofeminitet har mye av skylden her. Kvinner trenger ikke en som kan gi dem resurser, noe som var noe av det mest attraktive kvinner såg i menn før. Det gjør at kvinner flest ikke finner den klassiske gode, intelligente mannen like attraktiv som før. Det må mer til enn å bare være en mann, moralsk, ha ting i orden osv. for å tiltrekke seg en kjæreste. De mennene som er attraktive er de spennende, veldig sosiale, mektige osv. De færreste menn greier å leve opp til de standardene. På samme tid velger mange kvinner å kaste bort tiden som mest attraktiv, 18-25, på å pule rundt, gå fra mann til mann og ikke gifte seg. Det gjør det mye mindre sannsynlig for dem å få seg en partner senere, i alle fall som når opp til standarden de har satt i løp av ungdommen. 

For å få bedre liv har enkelte menn bestemt seg for å omfavne neomasulinity. Dvs. at de må forandre sin oppførsel, bli mer disiplinert og gjøre alt som er godt for seg selv, for å kunne konkurrere i et vanskeligere og vanskeligere partnermarked. Denne reaksjonen er mye bedre for en selv, en de som bare velger å kaste inn håndkleet. 

 

#Politikk #Samfunn #Kjønn #Kvinner #Menn #Kjærlighet #Fertilitet #Barn #Attraktivitet #Skjønnhet #Kjekk #Pen

Den mest sannsynlige årsaken til at vi har innvandring og at kulturen blir mer degenerert

Vi ser det over hele den vestlige verden, vi går fra en fantastisk kultur, til noe som utelukkende kan karakteriseres som dekadent og umoralsk. Nå tenker jeg i særlig grad på underholdningen og kulturelle normer. Media er fullt av sex, selvutslettende moral/negativ moral, anti maskulinitet, drap og andre ekle tendenser. På samme tid kan vi se akademia slite, med manglende diskusjon og hva en kun kalle en form for moderne dogma. I mens bryr ikke politikerne seg om samfunnene og folkene de liksom er satt til å styre, ved å hente inn migranter som reduserer andelen som kan få et arbeid, reduserer lønninger, gjør at ungdommen ikke kan få arbeidserfaring, øker priser på hus. reduserer fertilitet og listen går videre.

Hvorfor dette skjer blir mye diskutert i ulike miljø, og jeg har mine egne tanker på hvorfor det skjer. Det mest sannsynlige årsaken til at vi har fått samfunnene vi har er at ulike stater i verden har gått i lag, og beordret sine etterretningsorganisasjoner til å støtte opp under personene/gruppene/organisasjonene som ønsker å skape det samfunnet vi ser. Det virker for meg svært sannsynlig at landene og etterretningsorganisasjonene kunne greid å skapene endringene vi ser. Historisk er ikke dette noe nytt, det Ottomanske riket sendte kister med gull for å støtte den protestantiske bevegelsen, som de sikkert trodde skulle gjøre det lettere for dem å ta de katolske landene i sør. De mest sannsynlige landene som står bak er Saudi Arabia og Kina, to rike og ressurssterke land. Begge landene kunne lett alene gitt organisasjonene som ønsker innvandring, mer degenerering ol. penger de trenger for å fungere i hundrevis av år. 

En av grunnene til at jeg synes det virker logisk, er at ulike regressive/vestreorienterte organisasjoner får mye støtte fra disse ondskapens land. Deres beskyldning og om at Russland støtter nasjonalistiske folkerørelser i vesten, er trolig fordi de selv blir støttet av disse landene.

#Samfunn #Politikk #Innvandring #Kina #SaudiArabia #Degenerering #Etterretning #Covert

Restriksjonene på muslimske kvinner gjør dem usunne og dreper sannsynligvis mange

I mens kvinner og menn i de fleste land er omtrent like tykke, om ikke mennene er noe tykkere i gjennomsnitt. Er kvinnene i muslimske land i en klasse for seg selv. I Egypt er 50% av kvinnene overvektige, mens 26% av mennene er det samme. Til kontrast er  20,4% av norske menn og 20,2% av norske kvinner overvektige. Denne trenden er lik i de fleste muslimske land: Kilde: http://www.worldobesity.org/data/map/overview-adults

Hvordan har dette seg kan man spørre? Det er selvfølgelig ikke en fasit, men man kan lage enkelte hypoteser. Jeg personlig tror at årsaken er restriksjonene kvinnene har i forhold til å være i aktivitet, reise på sosiale arrangementer, mulighet for å drive med fritidsaktiviteter, gå på butikker osv. Som kjent skal muslimske kvinner i stor grad være hjemme i huset, om de ikke har en mann som kan følge dem rundt. Klart de da tyr til en av de få tingene som gjør at de føler seg levende, å spise. Jeg tror de spiser for å føle seg lykkelige.

Restriksjonene på muslimske kvinner gjør dem altså mer usunne og kan føre til dødsfall. Er dette noe vi må passe på ikke skjer i Norge også? Etter hvert som islam får fotfeste, pga at ulike folk stemmer på partier som ønsker mye innvandring.

#Samfunn #Islam #Politikk #Overvekt #Fedme #Diskriminering #Restriksjoner #Diabetes

Idas Sommervise - Sverige <3

Do you hear the people sing - Singing the song of angry men

Bilderesultat for les miserables En sang fra Les Miserables: "Do you hear the people sing"Bilderesultat for les miserables

 

 

 
"Do you hear the people sing, singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again"
 


 

50 kristne statuer ødelagt og kappet hodet av i Tyskland

Heatstreat/Fox News kunne i dag melde om at 50 kristne statuer, inkludert Jesus, har blitt ødelagt og kappet hodet av  i Tyskland. Dette har skjedd over noen månders tid. Politiet mener at det er blitt gjort av religiøse grunner, og har de to foregående årene registrert 40 slike hendelser til.

#Samfunn #Statue #Kristen #Kristendom #Jesus

Hvorfor menn tjener mer penger enn kvinner - Årsaken er ikke den du tror

Mange klager over at menn tjener mer penger enn kvinner og at vi må arbeide for å få likere lønninger. Før en begynner med det synes jeg at vi skal se på hvorfor det er slik.

Så hva er forskjellen på utgangspunktet til menn og kvinner? Jo, rent biologisk har kvinner ei livmor og egg og mannen har genetisk materiale. Det er rikelig med genetisk materiale, det er mer eller mindre evig tilbud av dette, men slik er det ikke med livmor og egg. Hver kvinne må gå 9 månder gravid (sånn sirka), men en mann må drive på i 5 min for å få et avkom. Så kan han gå til neste dame dagen etter. Vi kan alt tydelig se at det kvinner har, er det mindre tilbud av og mye etterspørsel etter, det gjør det mer verdifult.

Dette gjør at menn må gi til og arbeide for kvinnen han ønsker å være med og få barn med. Det er en byttehandel. Han får lov å være med kvinnen, mot å sørge for at barna vokser opp og hun har det bra.

Så hva skjer om kvinnen ikke trenger noen som kan sørge for at hun har det bra, at barna blir skikkelig opplært osv.? Jo, da må mannen tilby mer. Hun vil også føle at flere menn har lavere status, fordi hun relativt sett har lik status som dem. Kvinner derimot trenger ikke god økonomi og høy utdannelse for å kunne få en familie.

Forskjellen mellom menn og kvinner her er altså at mannen i mange tilfeller må tene mer enn kvinnen og ha høyere status for å kunne få kone og barn. Så neste gang noen klager over lønnskillet mellom menn og kvinner, husk dette: menn må tene godt for å tiltrekke seg damer, kvinner kan tiltrekke menn ved å være seg selv.

#Samfunn #Politikk #Lønn #Kvinner #Menn #Vitenskap #Familie #Livmor #Egg #Byttehandel

Kvaliteten på det norske media

Journalister og media er svært ofte venstrevridde på sosiale spørsmål i Skandinavia, Tyskland, USA og Frankrike. Det handler trolig om at det er visse seleksjonsmekanismer i journalistutdanningene som gjør at flere er røde enn blå, og mest trolig handler det om penger. Enten er det eierne som ønsker at de skal være røde, eller så tror de at de vil tene mer penger på den måten. Personlig har jeg mine tvil om at folk har lyst å lese venstrevridde nyhetsformidlere heller enn nøytrale eller høyreorienterte, i alle fall når det kommer til sosiale spørsmål.

Vi får ofte høre om at norsk media sliter med økonomien, og i slike tilfeller skylder de alltid på internett. Til de som sier det må jeg bare spør: kan det ikke like godt ha med at dere tilbyr dårligere produkt enn før? Når de så ikke gjør det så godt, så skal staten komme inn og betale dem for den dårlige journalistikken de gjør.

Det verste med dem er klart ideologien og fiendebildene de har. De tar utgnagspunkt i det klassiske bilde venstrevridde har, der folk blir rangert etter deres ytre karakteristikker, fra god til ond. Samtidig som de ærekrenker folk de er uenige med.

De skriver alltid sakene slik at de skal få flere "klikk", selv om de lurer forbrukeren og villeder. Lite forstår disse journalistene og redaktørene at de gjør forbrukerne irriterte og gjør at de slutter å bruke produktet deres.

Når kvaliteten på selve journalistikken attpåtil er elendig, er det ingen vits i å konsumere produktene deres i det hele tatt. Jeg er innpå bare for å følge med, men bruker konsekvent adblock for å ikke støtte dem. Har lenge ment at det er et marked for en ny norsk nettavis. Som ikke fokuserer utelukkende på kjendiser, sport og kriminalitet. En samfunnskritisk avis, som kritiserer faktiske forhold som forverrer folk sine liv. Ikke det samfunnsdestruke greiene venstremedia driver med. Ofte blir blir nettavisen.no betraktet som en høyreorientert avis, men det synes ikke jeg.

#Media #Politikk #Samfunn #Produkt #Aviser #Nyheter #Journalister #Kvalitet #Venstrevridd #Bias #Ideologi

Min holdning

- Det er bedre å gjøre en ting godt i livet, enn å leve godt og å dø uten å ha gjort noe.
 

#Ord #Samfunn #Politikk #Ordtak #Holdning

Radiumhospitalet takker nei til penger fra Mannegruppa Ottar - Bedre at pasientene dør

For en tid siden hadde Mannegruppa en ny innsamlingsaksjon, og ville donere penger til radiumhospitalet. Slik som kreftforeningen (donasjoner verdt 100 000 mener jeg) gjorde for en stund siden, takket de nei til 50 000 kroner. Både kreftforeningen og radiumhospitalet synes at det er bedre at pasientene dør, enn å "legitimisere" (om en kan tolke det slik) manngruppa ottars dårlige vitser og ikke minst at et par stykker av 40 000 medlemmer har hetset noen.

Nå ble pengene gitt til fattighuset i Oslo i steden, som hevet seg over politikk. De stakkars fattige og uten hjem kan nå spise og holde seg varme for verdien av 50 000 kroner, mens noen dør av kreft fordi radiumhospitalet og kreftforeningen synes det er greitt.

Heia Norge! Heia fornuften! Heia PK eliten, og ikke minst heia sadistene og de onde blant dem!

Lenker: http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/radiumhospitalet-takker-nei-til-penger-fra-mannegruppa-ottar/3423289834.html

http://www.nettavisen.no/na24/mannegruppa-ottar-gir-pengene-til-fattighuset-i-oslo/3423290265.html

#Norge #Samfunn #Politikk #Radiumhospitalet #Fattighuset #Mannegruppa #Ottar #Donasjon #Penger #Innsamling #Kreftforeningen

Handel

I en dis av tåke,

med lyden av måke,

segler skuten på vei,

til markedet med sei.

 

Tiden flyr i lyden av stempler,

maskinen går uten problemer og hensler,

vannet splittes av en baug av tre,

en gammel båt segler vi med.

 

Dagen går mot natt,

innendørs hører vi latter og skratt,

mannskapet har tatt seg en dram,

her på båten er det ingen skam.

 

Når morgenen gryr,

er det regn og yr,

dårlig vær,

er vanlig hær.

 

De får øye på en by i det fjerne,

og båter med seil og lanterne,

mannskapet gjør fisken klar,

selges til høystbydende skal alt vi har.

 

#Dikt #Båt #Reise #Markedet #Lanterne #Baug #Sei #Fisk #Segle

Wuthering Heights - Kate Bush

Musikk er en av de beste tingene i livet, i alle fall om en greier å finne de riktige sangene. Vi som ble født lenge etter lagring av musikk ble mulig, er svært priviligerte. Vi har tusener på tusener av sanger tilgjengelig, de flotteste sangene på hundre år.

 Wuthering Heights - Kate Bush

 #Musikk #Kate #Bush #Wuthering #Heights

Din sønn uten arbeid blir sett på som en "sint hvit mann" av regjeringens arbeidsminister - Ikke en sjel som trenger en jobb

Etter Trump vant har media fokusert mye på rase og kjønn (dette gjorde de nok en del før og, men ikke like mye). Arbeidsministeren Anniken Hauglie (Høyre) har tydligvis blitt inspirert, og kom for ikke så lenge siden med noen spesielle utspill.

Kilder: http://www.klassekampen.no/article/20161124/ARTICLE/161129985

https://www.dn.no/nyheter/2016/11/24/0506/Arbeidsliv/lav-sysselsetting-blant-unge-menn-bekymrer

I følge Hauglie er det farlig at unge norske menn (betraktet som "hvite" og sinte) ikke har arbeid. Årsaken er ikke at disse sjelene og unge mennene trenger arbeid og det er ikke fordi det er trist om det går dårlig med dem, men fordi at de kan stemme på feil partier. De er ikke mennesker som skal hjelpes, men såkalte "sinte hvite menn", som må uskadeliggjøres gjennom brød og sirkus (arbeid).

En slik rasebasert og kjønnsbasert terminologi tyder på at hun ser bort i fra dem som mennesker eller sjeler, og betrakter dem mer som "de andre", "oss mot dem".

#Anniken #Hauglie #Regjeringen #Arbeidsminister #Rase #Kjønn

Nei - Vikinger tatoverte seg ikke!

I tv-serien "Vikings" kan en se at mange av karakterene har tatoveringer, dette er svært usannsynlig. Ingen av sagaene nevner noen gang tatoveringer eller andre former for merking av hud, selv om de nevner arr og er svært nøye med å beskrive utseende til personene.

Det eneste svake beviset som er brukt, er en historie fra Ibin Fadlan, en arabisk muslim og handelsmann. Han skrev at svenske vikinger ved Volga elven hadde bilder av tre tegnet på huden, fargen var grønn. Ordet som ble brukt og er hevdet å refere til tatoveringer, er et ord som for det meste ble brukt for å beskrive dekorasjoner på moskeer. Videre er det ikke kjent om det gikk av å tatovere med grønnfarge på denne tiden og de lurer derfor på om han ikke mente mørkeblå. Alt dette gjør det mer sannsynlig at det er prat om vanlig tegning på huden, mao bare farger og ikke noe som er evigvarig. Det er heller ikke riktig å si at det var vanlig for alle vikinger selv om disse tegnet på seg selv.

Med andre ord er det ingen beviser som taler for det, og ingen kropper er funnet som en kan se det er tatovert på.

Kilde: http://www.historyonthenet.com/vikings/viking-tattoos-historical-or-not.html

 

Tatovering er stygt og ser ekstremt usivilisert ut - Ikke tatover dere.

 

#Tatovering #Tatoveringer #Samfunn #Vikinger #Viking #Vikings #Feil

Hvorfor valuta/penger eksisterer og historien bak det

Jeg hører ofte om personer som ønsker at vi skal "fri oss fra penger", og heller "bytte" varer og tjenester med hverandre, der "ingen" stå uten noe. Faktum er at penger er selve grunnlaget for det rike samfunnet vi har.

Før eksisterte det bare samfunn der folk byttet varer og tjenester med hverandre, uten penger i mellom. Nå som da, var det mange som ikke hadde noe som helst, faktisk mange flere. Dette systemet funket svært dårlig fordi en måtte 1. Tilby et produkt den andre personen ville ha. 2. Den andre måtte tilby et produkt du ville ha. De fleste vi alt se problemet med systemet. 3. Du visste aldri hva du måtte bringe for å få tak i riktig produkt. De fleste vil allerede merke at systemet ikke fungerte knirkefritt. Handel var svært vanskelig å gjennomføre om en ikke hadde en standard avtale.

SONY DSC En av de første betalingsmiddelet er ment å være salt, fordi det er et produkt de fleste trenger, og kan derfor være et slagt standard byttemiddel. Slike byttemiddel gjorde handel mye enkeler, men et problem med salt er at det lett kan bli ødelagt og kan ikke spares. Edle metaller derimot, varer mer eller mindre evig og kan spares til senere. Det var derfor folk begynte å bruke gull- og sølvmynter. Når en hadde med seg disse myntene til markedet, var en sikker på at de kunne få tak i varene de ønskte, og kjøpmennene kunne være sikre på at myntene de fikk kunne de bruke for å få tak i det de ønskte. Med mynter ble alt enkelere og incentiverte sparing og muligens investeringer, noe som igjen bedrer økonomien.

Et problem med mynter er at de kan ha minre gull og sølvverdi enn hva kjøperen hevder. Dette var et stort problem. At staten tok over myntpressen var gjerne et resultat av en frykt for å få mynter med lavere andel edelt metall. Et stempel med en konge eller dronning, viste at denne mynten var laget av staten og dermed trygg. Mange stater jukset derimot under dårligere økonomiske tider, og reduserte andelen gull, så helt sikre var en aldri. De brtiske myntene var særlig ettertraktet i middelalderen og i tidlig moderne tid, fordi den britiske stat "aldri jukset".

I middelalderen og særlig på 1700-tallet ble det til en ny form for penger, nemlig seddler. Hva er/var en seddel? I starten var det en "jeg skylder deg" lapp fra en bank eller noen som beskyttet mynter eller annet edelt metall. Istedenfor å gi andre mynter, så ble "jeg skylder deg" lappene byttet. Verdien til lappene samsvarte med verdien til det som var i banken. Årsaken til at det vart brukt var nok at det var enklere å betale med disse lappene, i steden for å drasse med seg et lass med mynter, det var og tryggere. Myntene fikk ikke banditter tak i om de stjal lappen.

Den moderne formen for lappepenger ble til på 1800-tallet. Da begynte staten å trykke opp "jeg skylder deg" lapper for å betale for seg. Dette vart akseptert fordi folk kunne reise til banken og bytte pengene mot edelt metall. Fordelen med disse lappene var at du slapp å drasse med deg så mange mynter, men om disse ble stjelt, ville du miste verdien av dem. For at systemet skulle funke måtte verdien av seddlene (og myntene) være sett til en fast verdi av et edelt metall, først var det som regel sølv, utover mot 1900-tallet ble det oftere gull. Årsaken til dette var at folk ikke skulle løpe til sentralbanken og kreve alt gullet/sølvet, og kaste pengene. Det var nødvendig for at de skulle ha tro på betalingsmiddelet. Etter hvert begynte de å fjerne det edle metallet fra myntene, slik at de kun hadde penger bundet i edelt metall i sentralbanken. Samtidig ble valutaen tvunget betalingsmiddel, med andre ord, du ville bli straffet om du nektet å ta i mot valutaen. Dette ble gjort for å hindre folk i fra å bruke gull eller sølv i steden.

Når den andre verdenskrigen brøt ut begynte land å trykke opp mer seddler og lage mer mynter (fremdeles uten edelt metall). Dette gjorde at seddlenes verdi ikke lenger hadde en fast verdi mot et edelt metall. Landene måtte derfor nekte folk å bytte lappene mot gull eller sølv. De forsøkte i mellomkrigstiden å gå tilbake til den såkalte gullstandarden (pengene var bundet til en verdi gull), men de måtte gi opp når andre verdenskrig brøt ut. Siden har vi hatt fiatpenger. Det vil si at pengene kun har verdi, fordi folk er villig til å ta dem i mot og fordi de vil bli straffet dersom de ikke tar dem i mot.

Konklusjonen er: penger er ekstremt viktige for alle samfunn og en av grunnsteinene for det samfunnet vi har. Dersom vi skulle gått tilbake til byttesamfunnet, ville økonomien kollapset på grunn av inneffektiviteten av handel. Når det gjelder såkalte ratissamfunn er det også umulig, fordi det da vil bli overkonsum av knappe resurser og tenester, noe som gjør at de som trenger det, ikke får det. Ingen vil arbeide i slike samfunn heller.

#Penger #Historie #Samfunn #Bytte #Fri #Sedler #Mynter #Verdenskrig #Middelalder #Politikk #Stat #Sentralbank #Bank #Handel #Byttesamfunn #Gratis #Gull #Sølv

Hvorfor Skandinavere oppfører seg som de gjør

Hvorfor er Skandinavia slik det er politisk? Mange leter i kultur og slike aspekter når de skal finne svaret, jeg vil heller belyse det ut fra et evolusjonsbiologisk perspektiv.

Hvilken faktorer er det som har formet det Skandinaviske mennesket? En hardt vinter, mindre sol og mindre fruktbar mark. Hvordan må mennesket være for å overleve i slike områder? For det første kan en legge merke til at landet trolig ikke er særlig ettertraktet av andre folkegrupper, dette vil gjøre befolkningen mindre aggressiv fordi krigergener ikke blir spredd gjennom at disse tilegner seg høyere økonomisk status og landområder.

Klima har mest sannsynlig hatt en seleksjonseffekt på hvem som kunne overleve her. Stammer som vandret oppover til Skandinavia, og som ikke delte resursene de fant mellom seg, ville trolig falle fra hverandre på grunn av mangel på mat utover vinteren. Samfunn som evnet å dele resursene, ville ha større sosial ro og dermed hadde en større sjanse for å overleve. Dette gjelder også når folk begynte med gårdsdrift. Lokalsamfunn som støttet oppom hverandre, ville ha større sannsynlighet til å overleve og individene fra disse kunne spre seg utover landet.

Sistnevnte tendens vil være utsatt for en motvirkende mekanisme. Fokus på egen overlevelse kunne hjulpet dem i dårlige tider og økt deres sannsynlighet for å spre sine gener. For å nøytralisere denne tendensen, har det gjennom mange tusen år blitt utviklet en sterk sosial kultur for fordømming og skam. Skandinaviske mennesker er svært intolerante mot ideer og tanker de mener er "feil".

Klima og den dårlige jorda har også ført til en forsterking av den generelle menneskelige egenskapen av å mene at kvinner er verdt mer enn menn. Det stammer fra at det å tape en mann trenger ikke å redusere tallet av barn, mens det å miste en kvinne, fører  uansett til et tap. Konkurransen mellom menn er også viktig her, der menn i usiviliserte samfunn prøver å utkonkurrere andre menn seksuelt (ja, Norge er usivilisert). I områder med mindre resurser og dårlig klima, noe som øker barnedødelighet. Blir det nødvendig for mennesket å bry seg mer om kvinner og barn. Disse områdene gir kvinnekampen lettere fotfeste, fordi mennene er allerede genetisk predisponert til å være enig.

Om disse egenskapene blir suksessfulle i fremtiden tviler jeg på.

#Samfunn #Evolusjon #Biologi #Politikk #Norge #Sverige #Danmark #Island #Politikk #Sosialisme #Stamme #Fortid #Skandinavia #Gårdsdrift #Overlevelse #Seleksjon #Gener

Farlig maskulinitet - Et innblikk i en merkelig verden

Av og til blir jeg forundret og frovirret. Aldri har jeg lest noe så merkelig som det her. Den ble skrevet av en såkalt sosialantropolog ved navnet Cathrine Thorleifsson (UiO), såklart av svenskt opphav. Ingen er så merkverdig bygd opp. Her er en link til artikkelen: https://www.nrk.no/ytring/trumps-farlige-maskulinitet-1.13196719

Vil også at du skal legge merke til at det er fra NrK Ytring, en av de mest ideologiske bundede ytringsarenaene i Norge. Siden jeg er så sjokkert over innholdet, velger jeg å ikke si noe mer, og lar tankene hennes tale først (kommentar helt nederst).
 


Trump-kampanjen handler i stor grad om hvite, amerikanske menns posisjon i det 21. århundret. En truet maskulinitet er selve kjernen i kampanjen.

70-åringen Donald Trump er den selvutnevnte alfamannen som skal redde Amerika fra feminisering og forfall.

Globalisering i form av økt migrasjon og et endret arbeidsmarked har endret grunnlaget for identitetsutøvelse. Den hvite mannen er i ferd med å miste sin historisk privilegerte posisjon. Den amerikanske drømmen som lovet vekst og velstand har ikke innfridd.

Mange Trump-velgere er sinte fordi jobbene deres er flagget ut til Kina og andre land hvor arbeidskraft er rimeligere. Fordi den mannlige forsørgerrollen er under press. Fordi par av samme kjønn kan gifte seg. Fordi en svart president bor i Det hvite hus. Fordi de har tapt status og definisjonsmakt over nasjonal identitet.

Med Trump ut av tårnet og inn i Det hvite hus skal «den truede manndommen» beskyttes.

Hvit maskulinitet til unnsetning

Trump-kampanjens slagord «Make America great again» spiller på lengselen etter en tid da Amerika var «stort». En gyllen epoke da hvite menn hadde høystatus og sikker inntekt i kraft av kjønn og hudfarge.

Donald Trump og visepresidentkandidat Mike Pence lover å gjenreise respekten for USA gjennom en demonstrasjon av styrke selv Vladimir Putin skal beundre.

Grenser mot ikke-hvite andre skal forsterkes og gruvene gjenåpnes. Menn skal få beholde sine våpen og kontroll over kvinners kropper.

Trump deler verden inn i vinnere og tapere. Vinneren er den hvite mannen som skal gjenvinne tapt ære og posisjon. Vinneren bejubler styrke og sjåvinistisk maskulinitet. Vinneren anser innskrenkning av rettigheter for minoriteter og migranter som en retur til «lov og orden».

Den farlige ufeilbarlige

For mange velgere kroppsliggjør populisten Trump ekte manndom. Den selvsikre, men uartikulerte lederen som snakker rett fra levra mot de politisk korrekte elitene. Men Trump-kampanjen relativiserer en form for mytisk maskulinitet som er farlig. Den hensynsløse mannen som aldri viser feilbarhet. Som framhever egen fortreffelighet og potens mens han mobber motstandere som svake, uattraktive pyser.

Misfornøyde menn og deres konservative kvinnelige heiakor flokker seg entusiastisk rundt Trump. De unnskylder realitystjernens skryt av seksuelle overgrep som «garderobesnakk» og hevder at Trump er misforstått.

I en slik logikk er mannlig seksuell aggresjon en forventet sideeffekt av makt og berømmelse. Kvinner kan oppnå posisjon i samfunnet, men da må de stilltiende akseptere menns dominans.

I Trumps fryktpolitikk blir den ufeilbare amerikanske maskulinitet målt opp mot den truende hypermaskuliniteten til «de andre».

Innvandrere fra Mexico har blitt omtalt som kriminelle, voldtektsforbrytere og narkotikasmuglere. Syriske flyktninger har blitt stemplet som «giftig godteri» og alle muslimer som potensielle terrorister.

En slik avhumanisering av ikke-hvite menn befester den selvrettferdige maskuliniteten som mistenkeliggjør andre for egen vinning.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook

Fra Trump til Trudeau

Kampen mellom Donald Trump og Hillary Clinton har blitt symbolet på et USA splittet av rase, klasse og kjønn. I spennet mellom sjåvinistisk nasjonalisme og kosmopolitiske verdier pågår en kamp om amerikansk identitet og verdier. Der Trump nører opp under et mytisk og farlig mannsideal, hyller Clinton likeverd og mangfold.

Trumps mannlige motpol i dagens politikk, den kanadiske statsministeren Justin Trudeau, ser også mangfold som ressurs. Da han ble stilt spørsmålet om hvorfor han har kjønnsbalanse i kabinettet svarte han kontant: «fordi det er 2015».

Respekten for ulike kvinner og menn bør være selvfølgelige verdier for den som søker på stillingen verdens mektigste i 2016.

Meningsmålinger tyder på at Trump ikke får nøklene til Det hvite hus. Det sørger mottakerne for Trump-kampanjens hat for; spesielt ugifte kvinner og ikke-hvite minoriteter.

Men en Trump tilbake i tårnet fjerner ikke sinnet som drev han til dørstokken.

Den største utfordringen for beslutningstakere post-Trump blir å adressere de underliggende årsakene til Trumps appell hos velgerne. Det inkluderer opplevd økonomisk og kulturell trussel mot nasjonal identitet og mistillit til myndighetene.

Maskulin overkompensasjon og «oss mot dem» enetale er ikke løsningen på USAs utfordringer. Den kan kun finnes gjennom dialog og anerkjennelse av landets mangfoldige karakter.

 

Det her er den typiske rasismen og sexismen en finner blant de som hevder de er i mot rasisme og sexisme. Realiteten er at de bare ønsker å ødelegge personene de ikke liker, med feil kjønn eller etnisk opprinnelse. De færreste menn av europeisk opphav har hatt priviligerte liv opp gjennom historien, de har slitt med å brøfø barn, koner, foreldre osv. Hun er bare en av en voksende gruppe hatefulle indvid, med universiteter som backer dem opp. Jeg personlig, synes UiO burde ta avstand fra denne personen.

#Samfunn #Politikk #Rasisme #Sexisme #UiO #Sosialantropologi #NRK #Ytring #NRKYtring

Å stoppe seksualiseringen av kvinner

Hver eneste dag kan en se lettkledde kvinner på TV, i reklamer og mer. Dette påvirker særlig unge jenters syn på seg selv og skaper dårlige holdninger blant menn. En endring burde skje i forhold til dette, fordi det er skadelig for absolutt alle. For det første kan det føre til at menn får høyere forventninger enn hva de egentlig burde ha, for det andre ødelegger det noen kvinners psyke. Det er en økende andel av unge jenter som sliter med depresjon, angst osv. Akkurat det her er nok ikke den eneste årsaken, men kan være med å skape denne trenden.

Jeg synes også at porno burde være vanskeligere å få tak i, det kan bli laget et filter som er på når internett blir bestilt hos en leverandør og må bli spurt om skal bli slått av. Slik de har i Storbritannia. Da får ikke unge tak i det i alle fall.

#Politikk #Samfunn #Sex #Seksualisering #TV #Reklame #Psykisk #Lidelser #Jenter #Gutter #Depresjon

Det norske media greier/vil ikke å ta opp samfunnsproblem

Det fins mange samfunnsproblemer i Norge som ingen bryr seg noe særlig om. Før var det personer som prøvde å påvirke andre til å ha god moral, nå er det nesten ingen.

Store deler av norske barn bor uten far, mange blir født utenfor parforhold og mannge barn opplever samlivsbrudd. Dette er svært skadelig for generasjonen barn som vokser opp. Samfunnet som helhet taper på denne endringen, men ingen gidder å kritisere de som holder på med det eller gjøre noe for at det skal ta slutt. Særlig guttunger taper på det, fordi de ofte trenger en far for å tilegne seg gode dyder. En gutt som vokser opp med TV eller internett, vil tro at en mann er agressiv og bryr seg ikke om utdanning. Det her har aldri vert mannlgie egenskaper i det norske samfunnet eller det vestlige, i alle fall ikke på tusenvis av år. Gutter sliter i utdanningsektoren i dag, men dette bryr ikke skolemyndighetene seg mye om heller. Selv om det har enorme konsekvenser dette også.

At færre blir gift er negativt på alle nivå, økonomisk, sosialt og fertilitetsmessig.

Det er svært mange unge i dag som er uføretrygdede eller på en annen form for statlige støtteordning. At mange lever på slike ordninger er svært negativt, fordi det gjør deres psykiske helse dårligere, det reduserer også deres human kapital. At flere kom inn i arbeidsmarkedet kunne gjort oss mindre avhengige av arbeidsinnvandring, og redusert lønninger slik at flere bedrifter kan bli i Norge.

Vi kan finne mange problemer som ikke blir snakket så mye om, men hvorfor er det slik?

#Samfunn #Politikk #Media #Problem #Samfunnsproblem #Ekteskap #Barn

Les mer i arkivet » August 2017 » Januar 2017 » Desember 2016
Fjellooy

Fjellooy

25, Bergen

Skriver vanligvis om politikk og andre ting i samfunnet som interesserer meg. Skriv gjerne en kommentar om du er uenig, om det direkte er faktuelt feil eller synes det som er skrevet er bra. Du kan støtte med en månedlig sum, eller gi en gang, på: https://www.patreon.com/fjellooy. Som gir meg muligheten til å øke kvaliteten, og om vi når $100, ønsker jeg å bruke dette til å lage en egen nettside.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits