hits

Problemet med at store deler av befolkningen ikke er sysselsatt - Det er ikke utelukkende økonomisk

Norge har hatt en nedgående sysselsettingsrate sidenslutten av 90-tallet. En lavere og lavere andel av den norske befolkningen får et arbeid, og trenden går nedover år for år. Det ser ikke ut til å ha noe å si hvem det er som styrer. Jeg tror heller ikke det er at folk er blitt late, men heller at det ikke er nok jobber til alle gitt deres kompetansenivå. Som kjent er norsk videregående skole og lærelingordningen en katestrofe og har vært det alt for lenge.

Resultatet av denne trenden er svært negativ. Folk får mindre å rutte med, lavere selvrespekt, dårligere psykisk og fysisk helse, det kan øke kriminaliteten, staten får dårligere finanser og listen går videre. Noe det blir lagt lite oppmerksomhet på er at det reduserer fertilitetsraten. Særlig når menn ikke har et arbeid, er det mye mindre sannsynlighet for at han kan få en familie. For kvinner har det historisk ikke hatt særlig betydning, men det kan ha endret seg, uten at jeg har lest statistikk på det.

Vi kommer til å se mange triste skjebner etter hvert som tiden går, pga den lave sysselsettningsraten, særlig blant unge menn. For når de ikke har et arbeid, kan de bare glemme en familie. I mine øyne er det som kan redde Norge for mye vondt, det at det blir gjort mer for at gutter og unge menn skal få seg utdanning og arbeid. For da vil samfunnet fungere bedre og landet bli rikere.

Det aller verste et samfunn kan være utsatt for er en lav sysselsettningsrate. Vi får alle håpe at noen endringer i politikk blir gjort, slik at alle kan få et arbeid.

Kilde: SSB, tabell: 05111. Link: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=aku&CMSSubjectArea=arbeid-og-lonn&checked=true

#Arbeid #Samfunn #Politikk #Arbeidsledighet #Sysselsetting #Helse #Fertilitet #Kriminalitet

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Fjellooy

Fjellooy

25, Bergen

Skriver vanligvis om politikk og andre tema i samfunnet som interesserer meg. Skriv gjerne en kommentar om du er uenig, om det er faktuelle/logiske feil eller om du synes det som er skrevet er bra. Del gjerne med andre om du liker det du leser.

Kategorier

Arkiv